موسیقی ایده آل : کنسرت گروه کمانه با اجرای موسیقی فادو ( مخصوص کشور پرتغال ) در قالب جشنواره موسیقی فجر برگزار شد ، تصاویری از این کنسرت را مشاهده می نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.