نمایش « که »

گزارش تصویری از نمایش « که »

ایده آل : این اجرا کلاژی است از تعدادی جمله از ادبیات جهان ( بکت، کامو، وودی آلن...) ، تصاویر ویدئویی و یک اجرای بی کلام...