m2

گفت و گوی موسیقی ایده آل با مهرناز دبیرزاده ، نوزانده و مدرس تمبک و سازهای کوبه ای / مشکلاتی که نوازنده ها با هم صنف های خودشان دارند بیشترین ضربه را به آن ها وارد می کند

موسیقی ایده آل – رویا صبح صدق : مهرناز دبیر زاده از جمله نوازنده بسیار خوب سازهای کوبه ای کشورمان است ، پای صحبت ها و...