موسیقی ایده آل : ارکستر ساز های بادی تهران با همکاری عالیم قاسیم اُف به رهبری جاوید مجلسی ٢١ و ٢٢دی ماه در تالار وحدت اجرایی با شکوه را برگزار می کنند. تصاویری از تمرین این گروه را از نگاه دوربین «امیر موسوی» مشاهده نمایید.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.