هیشکیو را(ه) نمیدی به دنیات
دور میشی مث یه جذامی
توی قلبت قرنطینه داری
توی ذهنت حکومت نظامی

غیر کابوس و آژیر قرمز-
توی شبهات وضعیتی نیس
شک تموم فضاتو گرفته
توی تختت هم امنیتی نیس
.
.
هفت خط شی، عوض شی و کم‌کم
از خودت ساده‌گیتو بدزدی
نر زیاده توو این شهر جنگل
از همه ماده‌گیتو بدزدی

Leave a Reply

Your email address will not be published.