موسیقی ایده آل : «سید علی میر محمدی»  مدیر موسسه هامین گستر آریا ، یادداشتی را در مورد کنسرت اخیر ارکستر فلارمونیک تهران در اختیار «موسیقی ایده آل» قرار داده است که آن را در ادامه میخوانید :

"صدا کن مرا
صداى تو خوب است
صداى تو سبزینه ى آن گیاه عجیبى ست
که در انتهاى صمیمیت حزن مى روید
در ابعاد این عصر خاموش …" (سهراب سپهرى)

سخن گفتن از عدم حمایت از ارکسترهاى موسیقى در کشورمان، آنقدر نخ نما شده که دیگر دست و دلم به نوشتن نمى رود. اما هدف از این یادداشت چیز دیگرى ست. پاسداشت و اداى احترام به خانواده ایست که دلم نمى خواست وقتى به احترام هنرشان ایستادم و دست زدم، دیگر بنشینم.
در روزگار سرزمین من که هنر یا بازیچه سیاست است یا ابزار تبلیغات، هستند هنرمندانى که بى منت پاى هنرشان مى ایستند و با وجود تمام سختى ها، نه زبان تملق بر مى گزینند و نه قامت خم مى کنند براى ماندگارى شان. ارکستر فیلارمونیک تهران از این دست است و راز ماندگارى اش را حمایت مردمى مى داند و عشقى که میان تک تک آنها جریان دارد. گویى نوازنده هایش رقص سماع مى کنند وقتى کنار یکدیگر ساز مى زنند.
شاید موسیقى سرزمین ما، فرزندان لایقى تربیت کرده باشد، اما بى اغراق شکوفایى این فرزندان در خانواده فیلارمونیک نمود بیشترى پیدا کرده است. و شاید باشند نوازندگانى که از لحاظ فنى نسبت به برخى از نوازندگان این ارکستر، برترى داشته باشند اما ارکستر فیلارمونیک تهران یک خانواده منضبط، کوشا و سراسر عشق است و بدیهى ست آوایى که از این خانواده مى شنویم، چیزى فراتر از انتظارمان از یک ارکستر ایرانى ست. شور و شیدایى در کنار تکنیک بسیاربالا، خانواده فیلارمونیک را در نوردیدن مرزها یارى داده است و شاهد این مدعا، پیشنهادات بسیار زیاد براى دعوت و همکارى از سوى نوازندگان، ارکسترها و فستیوال هاى معتبر بین المللى است. پر واضح است که این خانواده با رهبرى هوشمندانه آرش گوران، حضور و حمایت تمام قد پدرام فریوسفى و همراهى و مدیریت پرعشق پانیذ فریوسفى، امروز در این جایگاه ایستاده است.
امید که همواره شاهد موفقیت این خانواده بزرگ و دوست داشتنى باشیم.
عشق تان مستدام باد.

سیدعلى میرمحمدى
مدیر هامین گستر آریا

همچنین می توانید تصاویری از اجرای گروه ارکستر فلارمونیک را از نگاه دوربین «کسری سجادی» مشاهده نمایید.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.