ایده آل : مجیدرضوی در شب تولدش به روی صحنه رفت و با هوادارانش دیدار کرد .

با تشکر از همکاری همیشگی موئسسه فرهنگی هنری اکسیرنوین.

درادامه میتوانید تصاویر این کنسرت را از نگاه دوربین سوگند فرجی مشاهده کنید .

 

IMG_7205-01 IMG_6930-01 IMG_7214-01 IMG_7182-01 IMG_7189-01 IMG_7091-01 IMG_7099-01 IMG_7047-01 IMG_7078-01 IMG_6974-01 IMG_6956-01 IMG_6969-01 IMG_6943-01 IMG_6944-01 IMG_6935-01 IMG_6941-01 IMG_6980-01 IMG_6983-01 IMG_7001-01 IMG_6989-01 IMG_7028-01 IMG_7325-01 IMG_7330-01 IMG_7298-01 IMG_7320-01 IMG_7276-01 IMG_7289-01 IMG_6996-01 IMG_7231-01 IMG_7030-01 IMG_6921-01 IMG_6927-01 IMG_7031-01 IMG_7033-01

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.