ایده آل: میثم ابراهیمی در ۳ دی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران به روی صحنه رفت .

با تشکر از همکاری همیشگی موسسه فرهنگی هنری نوای جهانی

درادامه میتوانید تصاویر این کنسرت را از نگاه دوربین نگین دولتمند مشاهده کنید:

 

Canon EOS 80D 6288x4056_000179 Canon EOS 80D 6288x4056_000185 Canon EOS 80D 6288x4056_000187 Canon EOS 80D 6288x4056_000190 Canon EOS 80D 6288x4056_000193 Canon EOS 80D 6288x4056_000194 Canon EOS 80D 6288x4056_000200 Canon EOS 80D 6288x4056_000212 Canon EOS 80D 6288x4056_000225  Canon EOS 80D 6288x4056_000233 Canon EOS 80D 6288x4056_000238 Canon EOS 80D 6288x4056_000239 Canon EOS 80D 6288x4056_000242 Canon EOS 80D 6288x4056_000244 Canon EOS 80D 6288x4056_000252 Canon EOS 80D 6288x4056_000255 Canon EOS 80D 6288x4056_000256 Canon EOS 80D 6288x4056_000262 Canon EOS 80D 6288x4056_000264 Canon EOS 80D 6288x4056_000271 Canon EOS 80D 6288x4056_000275 Canon EOS 80D 6288x4056_000281 Canon EOS 80D 6288x4056_000287 Canon EOS 80D 6288x4056_000292 Canon EOS 80D 6288x4056_000294 Canon EOS 80D 6288x4056_000300 Canon EOS 80D 6288x4056_000301 Canon EOS 80D 6288x4056_000302 Canon EOS 80D 6288x4056_000306 Canon EOS 80D 6288x4056_000308 Canon EOS 80D 6288x4056_000309 Canon EOS 80D 6288x4056_000321 Canon EOS 80D 6288x4056_000323 Canon EOS 80D 6288x4056_000343 Canon EOS 80D 6288x4056_000344 Canon EOS 80D 6288x4056_000346 Canon EOS 80D 6288x4056_000349 Canon EOS 80D 6288x4056_000350 Canon EOS 80D 6288x4056_000354

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.