موسیقی ایده آل – زهره ابوالقاسم : مراسم جشن امضا و رونمایی کتاب (زمان به وقت ما همیشه ابتدای شب است…) نوشته (امیر اقایی) عصر پنج شنبه دوم اردیبهشت ماه در کافه کتاب فراموشی (انتشارات نیماژ) با حضور (الهام پاوه نژاد) و دیگر هنرمندان و هنردوستان برگزار شد. جشن امضای این کتاب که به تازگی به چاپ دوم رسیده است با استقبال بسیاری خوبی از سمت مخاطبان رو به رو شد.
(زمان به وقت ما همیشه ابتدای نیمه شب است) مجموعه اشعار سپیدی از اقای امیر اقایی می باشد که در زیر منتخبی از این سپید ها را با هم می خوانیم:
اری می شود
می شود با خیال تو 
تمام جاده های جهان را پیمود
تنها به من بگو
در کدام ابادی پنهان شده ای؟
به کسی نگو؛
من از جغرافیای جهان
فقط راه خانه ام را بلدم
 …
تو فکر می کنی ایا
حرفی برای گفتن داشته باشیم
یا همین نگاه هایی که معلوم نیست از چیست 
برایمان کافی ست؟
شاید مهم نباشد
اما من
یکی دو جمله تازه
برای شنیدنت دارم

شاعرانه ترین اوقات مان
در همین پستوهای شعر گذشت
بی انکه؛
کسی در گوش کسی
از این همه شعر
سطری زمزمه کند

در ادامه تصاویری از این مراسم را از نگاه دوربین « سیما قاسم زاده » مشاهده می نمایید.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.