موسیقی ایده آل : سری دوم گزارش تصویری کنسرت همدان محمد علیزاده را از نگاه دوربین « پارمیس نطقی » مشاهده می نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.