موسیقی ایده آل – محمد کردی : قطعه ی منتشر نشده ی « خداحافظ » اثر زنده یاد « محمود جهان » منتشر شد . فربد یزدانفر تنظیم کننده این اثر در مورد این قطعه اظهار داشت : زنده یاد محمود جهان چون تا بحال کار آراو و اسلو به این شکل اجرا نکرده بود این کار را بسیار زیاد دوست داشت و همیشه می گفت بگذاریم این کار را برای یک مناسبت خاص منتشر کنیم ؛ اما قسمت بر این بود که به مناسبت درگذشت خودش منتشر شود . این قطعه پیش از این « جدایی » نام داشت که من بعد از درگذشت آن مرحوم نام قطعه را به « خداحافظ » تغییر دادم . امیدوارم که روح محمود جهان در آرامش ابدی باشد.

Khodahafez

دریافت قطعه ی خداحافظ با صدای زنده یاد محمود جهان

Leave a Reply

Your email address will not be published.