موسیقی ایده آل : پس از استقبال از کنسرت بهمن ماه حمید عسکدی ، وی بار دیگر ۴ اسفند ماه به دیدار مخاطبانش رفت که تصاویری از اجرای وی را از نگاه دوربین پارسوا پاکیزه مشاهده می نمایید.

gallery

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.