مریم بهروزی

مریم بهروزی

هیشکیو را(ه) نمیدی به دنیات دور میشی مث یه جذامی توی قلبت قرنطینه داری توی ذهنت...
سیروان خسروی

سیروان خسروی

سیروان خسروی 16 مرداد93/تهران سیروان خسروی 17 مرداد...