موسیقی ایده آل: "محمد علیزاده" در ادامه تور کنسرت های خود در ۲۹ دی ماه سال جاری به رشت رسید تا عاشقانه های خود را به هوادارانش در این شهر هدیه کند.

تصاویری از این کنسرت را از نگاه دوربین <<فریده حسین نژاد>> مشاهده می کنید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

/منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.