موسیقی ایده آل : امروز، بَنِرهای تبلیغاتیِ «کنسرتِ بزرگِ شهردادِ روحانی» در فضای مجازی، خودنمایی می¬کرد.
 کنسرتی که به همتِ «موسسه¬ی فرهنگی هنری آوای مهربانی» برگزار می¬شود و قرار است «ارکستر سمفونیک بزرگ تهران» استاد «شهرداد روحانی» را همراهی کند.
«محمدرضا صفی» (مدیر ارکستر سمفونیک تهران) در پاسخ به پایگاه خبریِ ………… اعلام کرد: «در این کنسرت، از زُبده ترین نوازنده¬ها استفاده خواهیم کرد؛ و تمریناتِ ارکستر از شنبه¬ی آینده با حضورِ «شهرداد روحانی» آغاز می¬شود.»
وی ارائه¬ی جزئیاتِ بیشتر از این رویداد را به زمانِ دیگری موکول کرد.
می¬توانید اطلاعاتِ تکمیل و گزارشاتِ مربوط به «کنسرتِ سالِ ۹۳ شهرداد روحانی» را از همین رسانه دنبال کنید.
شایان ذکر است که بلیطِ این کنسرت که در دوم و سومِ بهمنِ سالِ جاری در «تالارِ بزرگ کشور» برگزار می¬شود، از سایتِ www.iranconcert.com  به صورتِ آنلاین قابلِ خرید است.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.