موسیقی ایده آل: احمد سولو در ۱۴۰۲/۳/۳ در نمایشگاه بین المللی روی استیج رفت

و اهنگ جدیدش به نام جاذبه را در این کنسرت پخش کرد
در این کنسرت اعلام کرد که کنسرت در شهرستان ها کرج و … باز شده است

تصاویر این کنسرت را از قاب دوربین ستاره یاسینی مشاهده کنید:

 

Picsart_23-05-26_21-30-15-542-min Picsart_23-05-26_21-32-15-297-min Picsart_23-05-26_21-32-38-190-min Picsart_23-05-26_21-34-16-885-min Picsart_23-05-26_21-34-38-039-min Picsart_23-05-26_21-35-33-616-min Picsart_23-05-26_21-35-56-096-min Picsart_23-05-26_21-36-23-878-min Picsart_23-05-26_21-36-42-873-min Picsart_23-05-26_21-37-03-998-min Picsart_23-05-26_21-37-41-960-min Picsart_23-05-26_21-38-05-049-min Picsart_23-05-26_21-38-23-834-min Picsart_23-05-26_21-38-42-233-min Picsart_23-05-26_21-39-01-147-min Picsart_23-05-26_21-39-17-584-min Picsart_23-05-26_21-39-38-100-min Picsart_23-05-26_21-41-01-390-min Picsart_23-05-26_21-41-21-205-min Picsart_23-05-26_21-41-40-028-min Picsart_23-05-26_21-41-59-168-min Picsart_23-05-26_21-42-19-470-min Picsart_23-05-26_21-42-37-089-min Picsart_23-05-26_21-42-59-985-min Picsart_23-05-26_21-44-38-133-min Picsart_23-05-26_21-44-58-046-min Picsart_23-05-26_21-45-17-671-min Picsart_23-05-26_21-45-38-697-min Picsart_23-05-26_21-45-53-972-min Picsart_23-05-26_21-46-13-428-min Picsart_23-05-26_21-46-35-087-min Picsart_23-05-26_21-46-53-788-min Picsart_23-05-26_21-47-10-851-min Picsart_23-05-26_21-47-30-966-min Picsart_23-05-26_21-47-48-275-min Picsart_23-05-26_21-48-05-890-min

Leave a Reply

Your email address will not be published.