موسیقی ایده آل : « موزیکال » نام سری برنامه های جدیدی است که توسط گروه « موسیقی ایده آل » تهیه و تولید شده است . در این ویژه برنامه که موسیقی ایده آل برای اولین بار در ایران  آن را تولید و منتشر می کند ، بر آن شدیم تا از مصاحبه های روتین و تکراری فاصله گرفته و با نو آوری سبک جدیدی از مصاحبه ها را اجرا کنیم . درپنجمین قسمت از برنامه « موزیکال » از اشکان موسوی نوازنده چیره دست ویولن بازجویی کردیم و همچنین « هومن صلاحی » نیز به سوالات تصادفی ما پاسخ داد.نوازنده پرسابقه ی ساز ترومپت « حسن فراهانی » بخش سولو نوازی این هفته را به زیبایی هرچه تمام تر انجام داده است. تماشای موزیکال را از دست ندهید و آن را به دوستان خود معرفی کنید!

2

Leave a Reply

Your email address will not be published.