موسیقی ایده آل : « موزیکال » نام سری برنامه های جدیدی است که توسط گروه « موسیقی ایده آل » تهیه و تولید شده است . در این ویژه برنامه که موسیقی ایده آل برای اولین بار در ایران  آن را تولید و منتشر می کند ، بر آن شدیم تا از مصاحبه های روتین و تکراری فاصله گرفته و با نو آوری سبک جدیدی از مصاحبه ها را اجرا کنیم . در سومین قسمت از برنامه موزیکال آیتم هایی با هنرمندانی چون مهران خلیلی و نغمه مرادآبادی قرار داده شده است و همچنین بخش سولونوازی این قسمت را « بابک صفرنژاد » نوازنده بسیار خوب و حرفه ای ساز هارمونیکا را بر عهده داشته است.

23

Leave a Reply

Your email address will not be published.