حالِ من از دنیام معلومه
رنگِ روزام بارفتنت تیرس
چشمایِ من وقتایِ دلتنگی
به عکسایِ رویِ دیوارخیرس

نیستیُ ازدوریِ تو دارم
دستایِ مرگُ سفت میگیرم
نیستیُ بااین بغضِ لعنتی
که از تو دارم خیلی درگیرم

(دنیاهمین دیوارِ باعکساش
وقتایِ دلتنگی برایِ من
میشه مگه بارفتنت باشه
عطرِ یه زن تویِ هوایِ من)

ازگریه سرمیرم روزایی که
اون جایِ من موهاتو میبافه
این مرگِ تدریجی بدونِ تو
خیلی عزیزم دورازانصافه

امنیتی که دستایِ تو داش
دیگه عزیزم زیرِ چترت نیس
کارِ منه دوره کنم هر شب
خیابونارو باچشایِ خیس

(دنیاهمین دیوارِ باعکساش
وقتایِ دلتنگی برایِ من
میشه مگه بارفتنت باشه
عطرِ یه زن تویِ هوایِ من)

 

Telegram Id : @Mohammadbahram_76

Leave a Reply

Your email address will not be published.