کنسرت کولی ها در تاریخ ۲۴ مرداد ماه به همت موسسه اکسیرنوین برگزار شد

در ادامه عکس های علیرضا صبوری از این اجرا را مشاهده می کنید.

جیپسی کینگ ON2A3083 ON2A3087 ON2A3108 ON2A3109 ON2A3112 ON2A3116 ON2A3125 ON2A3128 ON2A3153 ON2A3158 ON2A3161 ON2A3192 ON2A3205 ON2A3230 ON2A3254 ON2A3292

Leave a Reply

Your email address will not be published.