موسیقی ایده آل:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ علیرضا طلیسچی بر روی صحنه رفت
وی بار دیگر سالن اسپیناس پالاس رابه لرزه دراورد و با اجرای فوق العاده حرفه ای خود را مورد تشویق تماشاگران قرار داد
در این کنسرت قاف و به تو چه و بی پناهی و پاقدم ویه دریا نریم و..را خواند .
گزارش عکس های این کنسرت را ازنگاه زهراصادقی صدر تماشا میکنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.