ایشان مدیر شبکه آموزش صداوسیما هستند؛ «علی عبدالعالی». با این ادبیات زَنَنده درباره «محمد علیزاده» و کنسرت رایگان دیشب اش حرف میزند. صداوسیما بیشتر از «سلبریتی زُدایی»، باید به فکر «نُخاله زُدایی» و «لُمپن زُدایی» باشد. آن هم از مدیریت مهم ترین شبکه «آموزش» اش…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.