افسردگی یعنی نمیخندی
یعنی نمی خوای با کسی باشی
یعنی شبا تا صبح بیداری 
وقتی بخوابی هم نخوای پاشی
از زندگی چیزی نمیفهمی
از وقتی رفته درب و داغونی 
حرفاتو گوش ،میدن نمیفهمن 
افسردگی یعنی پریشونی 
صب نون خالی ظهر هم هیچی 
شب پارچ آب با آم تریپتیلین 
سردردها ی مزمن ات میگن 
افسردگی یعنی فلوکستین 
سیگار و چایی و کتاب شعر 
آهنگ غمگین، پرسه تو بارون 
تکرار تصویرای تکراری 
افسردگی یعنی دل پرخون 
افسرده که باشی نمیفهمی 
چی کی کجا کی ؟دوستت دارم 
من خیلی بد میگم تو خوب بشنو 
افسردگی یعنی دوست دارم

Leave a Reply

Your email address will not be published.