بهرنگ نامداری

تماشای نت، شنیدن پیکسل!

  موسیقی ایده آل-عاطفه احمدزاده: چندی است که طراحی گرافیکی و تایپوگرافی چه به صورت کاور و چه به صورت کارهای مفهومی...