موسیقی ایده آل : شهرام ناظری: فرهنگ موسیقی سنتی چندان شاهنامه‌ را نمی‌طلبد
باید به ادبیات فارسی اشراف کامل داشت تا بدانی غزل، مثنوی و اشعار فردوسی را چگونه بخوانی!
قرار بر این است که در آینده نزدیک کارگاه موسیقی آوازی راه‌اندازی کنیم

حافظ ناظری: همه دوستان می‌دانند که شاهنامه برای نخستین بار توسط استاد و من اجرا شد
کمتر کسی می‌تواند شاهنامه را همراه موسیقی بخواند زیرا اجرای اشعار فردوسی بسیار متفاوت از سایر شاعران ایرانی است
آوازهای امروز شعر محور است در صورتی که آواز واقعی ایرانی تحریر محور است
چیزی که همیشه همه از آن تقلید می‌کنند خیلی پیچیده‌ نیست اما آن کاری که نتوانیم از آن تقلید کنیم مهم است
در آلبوم جدیدم بیشتر به بخش آوازی توجه شده است

photo_2017-06-22_18-44-05

Leave a Reply

Your email address will not be published.