نیما مسیحا - کولاک

کولاک

موسیقی ایده آل : قطعه جدید «نیما مسیحا» خواننده بسیار خوب کشورمان با نام «کولاک» منتشر شد؛«بابک...
جلسه ي شعر و ترانه (شعرانه)

یک تولد شاعرانه

موسیقی ایده آل - اشکان امجدی : شنبه مورخ ١٧/٨/٩٣در خانه فرهنگ آيه طبق معمول هر دوهفته جلسه ي شعر و ترانه (شعرانه)...