تئاتر طعم گس مرگ

کارگردان : سعید سالمی

نویسنده : کوروش شمس

تهیه کننده : علی مردانی

عکس ها : « پارسوا پاکیزه »

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.