نمایش آوریل ۱۹۱۲
کاری از گروه تئاتر ریگولیتو
از ۲۲ آذر تا ۳۰ دی ماه ۹۴
هرشب ساعت ۸:۳۰
تماشاخانه استاد مشایخی واقع در ضلع شمالغربی چهارراه ولیعصر 

برای تهیه بلیت به سایت زیر مراجعه فرمایید
http://www.tiwall.com/theater/avril1912

Leave a Reply

Your email address will not be published.