موسیقی ایده آل: «عطیه بابایی» طراح و صاحب امتیاز مجموعه دانش بنیان « Think Tank» از در اختیار هنرمندان قرار دادن نتایج کار خود پس از پنج سال کار پژوهشی و علمی در حوزه‌ مخاطب شناسی موسیقی پاپ، خبر داد.
بنابر این گزارش، مجموعه دانش بنیان Think Tank به سرپرستی «عطیه بابایی» (دانش آموخته‌ رشته سینما و موسیقی) از حدود پنج سال پیش این خلا را در بازار موسیقی پاپ حس کرده و پژوهشی مفصل در این خصوص را آغاز نمودند.
اعضای این تیم متشکل از ایده پردازان و پژوهشگران حوزه ی رسانه، با همراهی اساتید موسیقی، جامعه شناسی، روانشناسی، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و . . . پژوهش را بارور‌تر ساخته و به انسجام رساندند.
بابایی به اختصار درباره این تحقیقات اظهار داشت: «طی این پنج سال، در حال چاره جویی خلاهای موسیقی بودیم و ابعاد مختلف آن را بررسی کردیم و در پایان به پرونده ای پژوهشی رسیدیم که به سوال های کلیدی این روزها پاسخگوست از جمله این سوال که «چگونه در شرایط کرونایی، بیشترین مخاطب را جذب کنیم؟»
وی ادامه داد: «پس از شیوع کرونا و بی اثر شدن بسیاری از شیوه های گذشته در ارتباط با مخاطب و از سویی مورد استقبال واقع شدن آثار ضد اخلاقی و به صدا در آمدن آژیر خطر فرهنگی، بیش از پیش جای خالی مخاطب شناسی دقیق و علمی حس شد. متاسفانه تا امروز رفتار مخاطب فقط بر اساس تجربه یا حدس و گمان‌ پیش‌بینی می ‌شود که نتیجه‌ این امر تولید حجم عظیمی از آثار با تاریخ مصرف محدود و غیر قابل دفاع است که علاوه بر دانش موسیقی توجه چندانی به خواست و نیاز مخاطب نیز ندارند».
گفتنی ست، ماحصل این پژوهش کاربردی به همراه راهکارهای جذب مخاطب حداکثری، در اختیار هنرمندان این عرصه جهت همکاری دو جانبه قرار داده می شود.

انتهای خبر/

Leave a Reply

Your email address will not be published.