موسیقی ایده آل : 


ستایش ها زیادن !

به دور از هر ملیت، هر قومیت، زبان و مذهبى، وقتى انسانیت خدشه دار و کم رنگ مى شود باید عکس العمل نشان داد. 
چه تفاوتى دارد که دختر یا پسر خردسال اهل کجا یا ساکن کدام سرزمین باشند؛ آیا مى شود از کنار جرم و جنایت ننگین، تجاوز و قتل نفسشان به سادگى گذشت؟!
به این بهانه که هم خاک یا هم کیش و آیین ما نبوده اند و چه بسا که باشند و ما غافل!
 ستایش قریشى چه این طرف مرز و چه در سوى دیگر زندگى مى کرد دختر بچه اى شش ساله بود که در اوج بى گناهى و بى خبرى مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت و در نهایت با فجیع ترین شکل به قتل رسید. 
تأسف بار است که بگوییم؛ یا حتا بشنویم که ستایش ها زیادند و انسان ها کم! 
انسانیت کرده و گام کوچکى برداشتیم در جهت بیدار کردن خفته گانى که انسانیت و مردانگى را به دست فراموشى سپرده اند. کسانى که شاید مشکلات مریض و از خود بى خودشان کرده و به جنون سر نهاده اند!
 به دختران و پسرانمان؛ به خواهر و برادرانمان توجه و نگاه کنیم و تلاش کنیم از تعرض و آسیب به دور به دور باشند. تمام هم و غم عوامل اثر "ستایش" آرمانشان همین است و بس.
" ستایش" اثرى است متعلق به ستایش و تمام قربانیان فاجعه ى بزرگِ مرگ آدمیت!
به امید روزى که از انسان،شاهکار خلقت و شاهکارهایش خبرساز و خبر دار شویم.

دریافت قطعه ی ستایش با صدای شویراد


ستایش

بُلن شو وایسا دختر
خدا قهرش گرفته
تجاوز، ننگ و نیرنگ
همه حرفاى مفته

تو پاکى مثل گلبرگ
ولى مردم مریضن
ستایش ها زیادن
تا وقتى چشما هیزن

بُلن شو دخترِ خوب
عروسکهات چى مى شن
حواست باشه دختر
که گرگا شکلِ میشن

همه دور و برى ها
همه همسایه هامون
چقد دشمن زیاده
چقد سخته برامون

چقد سخته برامون آدمیت
گذشته دوره ى مردونگى ها
دیگه هیشکى به هیشکى نیست انگار
عجیبه رسمِ این روزاى دنیا

اتانازى برامون خوبه وقتى
مرض هامون دیگه درمون ندارن
همه ابرا سیاهه روو سرِ ما
ولى یک قطره هم بارون ندارن

ستایش دخترِ چل گیسِ خواهر
ستایش خونِ رگ هاى برادر
ستایش دخترِ معصوم بابا
ستایش از غمت مى میره مادر

مه شاد عرب

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.