رضا صادقی – دستای یه مرد

ترانه : حمیدرضا صمدی

موسیقی : بابک زرین

دریافت قطعه ی دستای یه مرد با صدای رضا صادقی

Leave a Reply

Your email address will not be published.