موسیقی ایده ال:
بهنام بانی در ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در سالن میلاد غوغا کرد!
اون در این کنسرت قطعاتی چون بی معرفت، زخم کاری، دل کندن، قرص قمر را اجرا کرد
مهمان ویژه او در این کنسرت مجید یوسفی بود
در ادامه میتوانیم تصاویر این کنسرت را از نگاه دوربین فاطمه ناصری مشاهده کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published.