نشست خبری آلبوم گروه دنگ شو

رئیس “دنگ شو” منم!

موسیقی ایده آل- شاهین رسول زاده: صبح روز دوشنبه پنجم آبان ماه هزار و سیصد و نود و سه نشست خبری اولین آلبوم رسمی گروه...