موسیقی ایده آل : مهدی یراحی خواننده و موزیسین بسیار خوب کشورمان نسبت به جو حاکم بر کشور و اتفاقات پیش آمده اخیر واکنش نشان داد . وی یادداشتی را به رئیس جمهور نوشت که با اندکی تغییر در روزنامه « شرق » چاپ شد ؛ بازنشر آن را در موسیقی ایده آل میخوانید :

آقاى رئیس!
درست گفتید: “مشکل مردم ما تنها معضلات اقتصادى، گرانى و بیکارى نیست. مردم نیاز به فضاى باز سیاسى دارند تا در مورد حقوق مسلمشان حرف بزنند و اعتراض کنند”.
این هم درست است که در هشت سال پیش از ریاستِ شما ، ملت اجازه همین حد ابراز نظر و اعتراض را نداشت.
این را نیز بارها گفته اید و مى دانیم که ایران را در بحرانى ترین دورانِ اقتصادى و در اوج اشکالات و اشتباهات اِعمال ِ سیاستِ خارجى تحویل گرفتید.
اما آیا واقعاً از نظر شما میزان و مترِ “مردم سالارى دینی” دوران مدیریت هشت ساله پیش از شماست!؟
در پنجمین سال از مدیریت خودتان بر قوه مجریه، به ما بگویید؛ بناست تا کجا و چه زمان بلایاى به جا مانده از هشت سالِ قبلِ خود را به منزله “برهان خُلف” در جهت دفاع از عملکرد دولت تدبیر و امید مطرح کنید!؟
آقاى رئیس!
شما و وزیر محترم کشور در جواب معترضان چند روز اخیر، از اعتماد به توانمندى دولت در حفظ امنیت سخن گفتید که اگر وارد عمل نمى شویم به خاطر اطمینان به اقتدارمان است! از شما مى پرسم: آیا این اقتدار و اعتماد را از خاستگاهی جز توده مردم به دست آورده اید؟ شنیدم که مى گفتید اگر لازم بدانم از حامیانمان مى خواهم به خیابانها بیایند تا با صلابت پاسخ معترضان را بدهند! آیا واقعاً این خودتان هستید؟! من یکى از بیست و چند میلیون نفرى ام که به شما رأى دادند. انتخابتان کردم تا در شرایطى چون روزهاى اخیر، حداقل بشود با شما حرف بزنم و عملکردتان را نقد کنم. انتخابتان کردم چون گفتید من یک حقوق دانم و احساس کردم مرعوب جریانها نمی شوید و بالادستى جز قانون و مهم تر از آن اخلاق نمی شناسید. چه کسى از خشونت، به آتش کشیدنِ خیابانها، تخریب اموال عمومى و ایجاد هرج و مرج شاد مى شود؟ اما آیا عمر، اعتماد و میلیاردها تومان ثروت این مردم جزو اموال عمومى به حساب نمى آیند؟!
آقاى رئیس!
هنوز به انتخابم امیدوارم اما صادقانه اگر به زورآزمایى خیابانى دعوت بشوم حضور پیدا نمى کنم. امثال من شما را به عنوان نماینده تفکر اصلاحات و گفتمان انتخاب کردیم که مسائل را در جایى جز کوچه و خیابان و در فضایى به دور از خفیف شمردن مخالف و معترض حل کنید.
آقاى رئیس!
شما رئیس همه جمهورید، چه کسانى که به شما رأى دادند، چه آنها که چشم دیدنتان را نداشتند. این انتخاب شما بود. پاى انتخابتان بایستید، آنگاه ببینید چگونه حامیانتان پاى انتخابشان خواهند ایستاد.

مهدى یراحى
دى ماهِ ٩۶

انهای خبر/

Leave a Reply

Your email address will not be published.