فریدون آسرایی – گریه می کنم برات

ترانه : مجید صالحی

موسیقی : پیام شفاهی

دریافت قطعه ی گریه می کنم برات با صدای فریدون آسرایی

Leave a Reply

Your email address will not be published.