با عرض سلام و خسته نباشید

در جشنواره تابستانه ما، تبلیغات با تخفیف بسیار ویژه صورت میگیرد

تبلیغات شامل پکیج های گوناگونی است که به شرح ذیل می باشد:

پکیج شماره ۱ (قرمز) :

یک بنر در اسلایدر سایت

یک بنر در پیشنهادات ویژه

یک بنر در زیر برنامه کنسرت ها

یک بنز در قسمت انتهایی سایت

+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

بصوورت ماهیانه ۱ میلیون تومان می باشد

که در جشنواره تابستانه ما با کسر ۴۰% می شود ۶۰۰ هزار تومان

پکیج شماره ۲ (زرد) :

یک بنر در پیشنهادات ویژه

یک بنر در زیر پیشنهادات ویژه

یک بنر در انتهای سایت
+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

بصوورت ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان می باشد

که در جشنواره تابستانه ما با کسر ۴۰% می شود ۴۸۰ هزار تومن

پکیج شماره ۳ (سبز) :

یک بنر زیر پیشنهادات ویژه

یک بنر مربع زیر برنامه کنسرت ها
+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

+ تبلیغ متنی در آخر متن ۱۵ خبر پاپ

بصورت ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان می باشد
که در جشنواره تابستانه 
ما با کسر ۴۰% می شود ۳۶۰ هزارتومان

بنر های تکی بصورت ماهیانه: (به دلیل جشنواره تابستانه بجای یک ماه، یک ماه و نیم بر روی سایت قرار میگیرند)

بنر بنفش واقع در قسمت بالای سایت (در همه صفحات) : ۵۰۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف تابستانه میشود ۴۵۰ هزار تومان)

بنر های آبی رنگ در قسمت زیر پیشنهادات ویژه:  ۴۰۰هزار تومان ( با کسر ۱۰% تخفیف تابستانه میشود ۳۶۰ هزار تومان)

بنر های نارنجی رنگ در قسمت زیر برنامه کنسرت ها: ۲۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف تابستانه میشود ۲۲۵ هزار تومان)

بنر های خاکستری در قسمت زیر بنرهای نارنجی : ۱۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف تابستانه میشود ۱۳۵ هزار تومان)

بنر های زرشکی در قسمت انتهایی سایت: ۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰ % تخفیف ویژه میشود ۴۵ هزار تومان)

تبلیغات متنی:

* یک بار در متن یک خبر ۳ هزار تومان

* دوبار تکرار در متن یک خبر ۵ هزار تومان

* تعداد بالای ۲۰ خبر شامل ۱۵% تخفیف میشود