با عرض سلام و خسته نباشید

در جشنواره پاییزه ما، تبلیغات با تخفیف بسیار ویژه صورت میگیرد

تبلیغات شامل پکیج های گوناگونی است که به شرح ذیل می باشد:

پکیج شماره ۱ (قرمز) :

یک بنر در اسلایدر سایت

یک بنر در پیشنهادات ویژه

یک بنر در زیر برنامه کنسرت ها

یک بنز در قسمت انتهایی سایت

+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

بصوورت ماهیانه ۱ میلیون تومان می باشد

که در جشنواره پاییزه ما با کسر ۳۰% می شود ۷۰۰ هزار تومن

و بجای یک ماه، دوماه  بر روی سایت قرار میگیرد.

پکیج شماره ۲ (زرد) :

یک بنر در پیشنهادات ویژه

یک بنر در زیر پیشنهادات ویژه

یک بنر در انتهای سایت
+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

بصوورت ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان می باشد

که در جشنواره پاییزه ما با کسر ۳۰% می شود ۵۶۰ هزار تومن

و بجای یک ماه ،  دوماه  بر روی سایت قرار میگیرد

پکیج شماره ۳ (سبز) :

یک بنر زیر پیشنهادات ویژه

یک بنر مربع زیر برنامه کنسرت ها
+ یک مصاحبه یا گزارش یا خبر یا پاره ای از توضیحات مرتبط با محصول یا سوژه تبلیغاتی مورد نظر شما

+ تبلیغ متنی در آخر متن ۱۵ خبر پاپ

بصورت ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان می باشد
که در جشنواره پاییزه 
ما با کسر ۳۰% می شود ۴۲۰ هزارتومان
و بجای یک ماه، دوماه  بر روی سایت قرار میگیرد

بنر های تکی بصورت ماهیانه: (به دلیل جشنواره پاییزه بجای یک ماه، یک ماه و نیم بر روی سایت قرار میگیرند)

بنر بنفش واقع در قسمت بالای سایت (در همه صفحات) : ۵۰۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف پاییزه میشود ۴۵۰ هزار تومان)

بنر های آبی رنگ در قسمت زیر پیشنهادات ویژه:  ۴۰۰هزار تومان ( با کسر ۱۰% تخفیف پاییزه میشود ۳۶۰ هزار تومان)

بنر های نارنجی رنگ در قسمت زیر برنامه کنسرت ها: ۲۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف پاییزه میشود ۲۲۵ هزار تومان)

بنر های خاکستری در قسمت زیر بنرهای نارنجی : ۱۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰% تخفیف پاییزه میشود ۱۳۵ هزار تومان)

بنر های زرشکی در قسمت انتهایی سایت: ۵۰ هزار تومان (با کسر ۱۰ % تخفیف ویژه میشود ۴۵ هزار تومان)

تبلیغات متنی:

* یک بار در متن یک خبر ۳ هزار تومان

* دوبار تکرار در متن یک خبر ۵ هزار تومان

* تعداد بالای ۲۰ خبر شامل ۱۵% تخفیف میشود