سیروان خسروی

سیروان خسروی

سیروان خسروی 16 مرداد93/تهران سیروان خسروی 17 مرداد...
article placeholder

نیما کریمی

كارشناسى مهندسى برق - الكترونيك و فعاليت در زمينه هاى مختلف کاری تصمیم گرفت به...