مریم بهروزی

مریم بهروزی

هیشکیو را(ه) نمیدی به دنیات دور میشی مث یه جذامی توی قلبت قرنطینه داری توی ذهنت...
احمد امیرخلیلی

احمد امیرخلیلی

دنیام تویی، جوونم به تو بستس توو فکرتم، توو خواب و بیداری هرجا تو رو می بینم این...