photo_2019-06-15_01-22-56

با داوری محمدعلی‌بهمنی، بهروز صفاریان، خشایار اعتمادی و فرشادحسا‌می‌ ؛ اولین بار در سطح کشور، هزارصدای شهرستان‌ها پنج شنبه سیزده تیرماه در گرگان برگزار ‌می‌شود

موسیقی ایده آل : کارشناسان اولین برنامه هزارصدای شهرستان‌ها مشخص شدند. در این برنامه که پنج شنبه 13 تیرماه، برای...