موسیقی ایده آل :محمدرضا علیزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان درباره کنسرت بنیامین بهادری گفت :
مشکلی در این خصوص وجود ندارد ، در این مورد دستورالعمل های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مشخص و روشن است و ما مجری آنها هستیم.
بنیامین بهادری برای کنسرت امشب در کرمان و برای اجرای گروهی پنج نفره جواز گرفته بود. دیشب به یکباره اعلام کردند دو نفر دیگر هم به گروه اجرا اضافه خواهد شد، این امر ظاهراً به دلیل ناهماهنگی بین مدیر برنامه خواننده و کنسرت گذار پیش آمده است و اداره کل ارشاد کرمان در این خصوص وظایف عادی و معمول خودش را انجام داده است.
مجوز، برای گروه پنج نفره صادر شد بود و فرصتی برای طی شدن روال عادی صدور مجوز برای اسامی جدید نبود، بحث نوازنده زن یا مرد مطرح نیست، از آنجایی که مجوز برای اجرای گروهی پنج نفره صادر شده بود، یک شب قبل از اجرا امکان اخذ مجوز برای دو نوازنده دیگر نبود. این دو نوازنده حتی اگر مرد هم بودند، امکان صدور مجوز وجود نداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان تاکید کرد که به هیچ عنوان با حضور نوازندگان زن روی صحنه مشکلی نداریم.

بنیامین بهادری در واکنش به توضیحات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در مورد برگزار نشدن کنسرت او که قرار بود پنجشنبه پنجم بهمن در این شهر برگزار شود، گفت:
این توضیحات دروغ است. جعبه سیاه این ماجرا در تهران که باز شود همه چیز مشخص می‌شود.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل 

Leave a Reply

Your email address will not be published.