موسیقی ایده آل : گزارش تصویری اختصاصی موسیقی ایده آل از شب اول و دوم جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر را از نگاه دوربین « سیما قاسم زاده » مشاهده نمایید.

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.