موسیقی ایده آل – مهسا قنبری : مهدی یراحی خواننده خوش قریحه ی موسیقی کشورمان که با انتشار سومین مجموعه رسمی اش با نام « مثل مجسمه » جا پای خود را بیش از پیش در موسیقی کشورمان محکم کرد پس از اجرایی قوی در مرداد ماه ، بار دیگر کنسرتش را برای روز ۶ مهر ماه تمدید کرده بود که به دلیل حادثه دردآور صحرای منا تصمیم به لغو آن گرفت ؛ وی بیانیه ای را در همین مورد بر روی صفحه ی شخصی اش قرار داد که آن را در ادامه می خوانید : 

« 

"به نامِ خدا"

آتش بگیر تا که ببینى چه مى کِشم
احساس سوختن به تماشا نمى شود

با سلام، عرض احترام به شما همراهانِ گرانقدر، که مانندِ همیشه براى دیدنِ فرد فردتان در کنسرتهایم لحظه شمارى مى کنم و چه لحظاتِ با شکوهى است براى من، شمردنِ دقایق پایانى براى دیدار با شما مخاطبینِ نازنینم.
اما وراى این اشتیاقِ غیر قابل وصف رسالت دیگرى هم دارم که آنرا از شما مردمان اصیل و انسان دوست سرزمینم آموخته ام.
تماشا کردن، درک کردن، همراه و همدرد شدن.

با گذشتِ چند روز ابعاد عمیق تر و گسترده ترى از فاجعه انسانى "منا" هویدا مى شود. درگذشت تعداد کثیرى انسان و تعداد قابل توجهى هموطن، شمارى از مصدومان و هنوز هموطنان مفقود! 
من مسافرى را راهىِ منا نکرده بودم اما در این چند روز در اطرافِ خود تعدادى از چشم به راهانِ مسافرینِ منا را دیدم. آشفته، عزادار، مبهوت و حیرت زده در انتظار بازگشت پیکر بى جان عزیزانشان.
عشق،تأمل،شادى، عهد من با شماست تا پایانِ عمرم. شادى از صورتمان رخت بسته، اخبار و تصاویرِ ارسالى غمگینمان کرده. مى دانم این قاعده دنیاست، مى دانم این حس کوتاست! اما مى توان بى تفاوت نبود، مى توانیم شریک باشیم در این لحظاتِ سخت با هموطنانً داغدارمان. 
کارى از منِ کم بضاعت براى التیام بخشیدن به این دردِ مشترکِ انسانى ساخته نیست، جز گذشتن از شیرین ترین لحظاتِ عمرم، یعنى خواندن براى شما روى صحنه و تماشاى شما.
از شما اجازه نمى گیرم، عذرخواهى هم نمى کنم چون ایمان دارم مخاطبین فهیم من انسانهاى عاشق و آزاده اى هستند که نه تنها سازنده دردِ دیگران نیستند بلکه دردِ دیگران را مرهم مى شوند. حتىٰ با یک گذشت و احترامِ ساده به اندازه لغوِ یک شب همصدایى با شما. فقط یک شب،به همین سادگى!
در پایان از همراهى و درکِ انسانىِ تهیه کنندگان و مسئولینِ بر گزار کننده به جهتِ نهایتِ همدلى و ابراز لطف سپاسگذارم.
با حمایت و همراهىِ شما مخاطبینِ فهیم و ارجمند ، به احترامِ درگذشتگان، بازماندگان و چشمهاى منتظر براى بازگشتِ پیکر عزیزانشان، کنسرت روز دوشنبه به تاریخ ششم مهر نودوچهار لغو خواهد شد و اجرا به روزِ دیگرى که در آینده نزدیک اعلام مى شود موکول مى گردد.

با احترام
مهدى یراحى

»

 

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.