موسیقی ایده آل : علیرضا قربانی با انتشار یادداشتی به کشتار بی‌رحمانه مسلمانان در میانمار واکنش نشان داد.

 انتشار خبر کشتار بی‌رحمانه مسلمانان میانمار موجی از اعتراض و تاسف در جهان را به همراه داشت. در این میان جمعی از هنرمندان نیز سعی کردند تا با انتشار اثری نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. علیرضا قربانی، از خوانندگان کشور نیز با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش به این موضوع پرداخت.

صداىِ بى صداى عدالت / روزهاى زشت و اندوهبارى در جهان جاریست

روزهایى که در هر گوشه از شهر نفرین شده روهینگیا ، ردِ خون را بر پیکره ى بى جان مردم بى گناه و بى دفاع مسلمانِ میانمار، حتى با چشمان بسته مى توان دید و صداى عدالت راهى بسوى گوش هاى شنوا ندارد.

حریقِ خصم دژخیمانِ کج اندیش از دل خاک زبانه کشیده و آتش و باروت و آهنى گداخته را به این مردم بى دفاع هدیه مى دهد و خون را در فضاى شهر مى پراکند، آنجا خون و جنایت را نمى توان از پشت پنجره دید.

خونِ تمامى کودکان ، زنان و مردان بى گناه و به ناحق کشته شده، عرق شرم را براى همیشه اعصار بر پیشانى انسانهاى آگاه و آزادمنش خواهد نشاند.

دیده بگشا رنجِ انسان بین و سیلِ اشک و آه
کبرِ پَستان بین و جامِ جهل و فرجامِ گناه
تیر و ترکش ، خون وآتش ، خشمِ سرکش ، بیمِ چاه
دیده بگشا بر سِتم ، دراین فریبستان ، علی
شمعِ شبهای دژم ، ماهِ غریبستان ، علی

Leave a Reply

Your email address will not be published.