موسیقی ایده ال-مریم نجفی: مرتضى پاشایى متاسفانه ٣ بامداد امروز با دلى شکسته از شایعات مرگش و با امیدى که هموطنانش ناامید کردند و با روحى خسته از مردم بى معرفت کشورش، براى همیشه چشم هایش را فرو بست و دیگر نفس نکشید، بلکه خیال مردمى که ماه هاست انتظار فوتش را میکشند آسوده شود، و دست بردارند از انتشار شایعات …

مرتضى رفت تا باز هم افرادى سودجو به دنبال کسب محبوبیت در بین مردم، مرگ مرتضى را وسیله قرار دهند…
مرتضى تو براى این مردم براى کسانى که تورا نفهمیدند و حالت را بازیچه ى محافل شادیشان کردند، یکسال تمام خواندى و با دردهایت مبارزه کردى،
اما افسوس …  
افسوس که روح بزرگ تو درون جسم رنجور و ضعیف شده ات جاى نگرفت و براى همیشه ترکمان کردى!
قلب پرمهر تو بزرگتر از آن بود که براى دیدار با تو بجاى سالن میلاد نمایشگاه، جلوى درب تالار وحدت و در کنار مزارت قرار ملاقات بگذاریم…
اما،
تو ببخش مارا…
حالا از امروز با انتشار خبر فوتت در هر خیابان که قدم بزنیم از هر خودرویی صدای گرمت را می شنویم … از جلوی بیمارستان بهمن گرفته تا دور افتاده ترین نقطه ی شهر…
ما همیشه تا قلب ها میتپند قدرشان را نمیدانیم… 
و تا روحی پربکشد از درون کالبدی، سنگش را به سینه میزنیم…
خدانگهدارت مرتضای پاک…
 
روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳ سعت ۹ صبح جلوی درب تالار وحدت
تا قطعه ی هنرمندان برای تشیع پیکر مرتضی پاشایی حاضر می شویم…
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.