چن تا بهار از من جلوتر بود
این درد دنیامو جهنم کرد
کاش میشد از شمعای روو کیکش…
هر جور شده چن تایی رو کم کرد
 
یادم میاد گاهی بهم میگفت:
"تا وقتی که زنده م کنارم باش"
اما نمیدونست چقد سخته…
هر روز واسه عشقت بشی "داداش"
 
داداش یعنی اوج تنهایی
یعنی دلت از زندگی سیره
هر وقت بهش میگی دوست دارم
احساستو جدی نمیگیره
 
داداش یعنی رفته با اون که…
فک میکنه بین همه خاصه
چن سال بعد از این روزای تلخ
دیگه تو رو اصلن نمیشناسه
 
باید میگفتم که به جز عشقش…
چیزی توو قلب ناامیدم نیست
چشمامو بستم…رازمو گفتم
چشمامو وا کردمو دیدم: "نیست"

Leave a Reply

Your email address will not be published.