شهرام شکوهی و ماهان بهرام خان – بارون

ترانه : پیمان طالبی

موسیقی : ماهان بهرام خان

دریافت قطعه ی بارون با صدای شهرام شکوهی و ماهان بهرام خان

Leave a Reply

Your email address will not be published.