موسیقی ایده آل : کنسرت ارکستر فلارمونیک تهران به رهبری «آرش گوران» برگزار شد که تصاویری از این اجرا را از نگاه دوربین «پارسوا پاکیزه» مشاهده می نمایید.

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.