موسیقی ایده آل: جشن امضای اولین آلبوم گروه پازل به نام “قایق کاغذی” برگزار شد

  • در ادامه عکس هایی از این مراسم را از نگاه” هلیا دیال آبادی “مشاهده می کنید:

جimage image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

image

Leave a Reply

Your email address will not be published.