موسیقی ایده آل : تنها یک هفته تا اولین اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری "اسماعیل تهرانی" باقی مانده است.

"اسماعیل تهرانی" رهبر ارکستر سازهای ملی ایران در حاشیه تمرین دیروز این ارکستر در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی گفت: ارکستر سازهای ملی ایران در تمرین روز آینده خود روی سه قطعه "از خون جوانان وطن"، "کاروان" و "گریه کن" تمرکز کرده و آن ها را تمرین خواهد کرد.
وی ادامه داد: طی گفتگوهای صورت گرفته روز یکشنبه "علی رهبری" مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران با ورودشان به ایران در اولین اقدام سر تمرین ارکستر سازهای ملی ایران حاضر خواهد شد و عملکرد این ارکستر را پیگیری خواهد کرد.
رهبر ارکستر سازهای ملی ایران تصریح کرد: روز دوشنبه ارکستر با "وحید تاج" تمرین خواهد کرد و سه شنبه به همراه "حمید متبسم" که به عنوان سولیست سه تار ارکستر سازهای ملی ایران را همراهی می کند، تمرین خواهد کرد.
"اسماعیل تهرانی" در انتها خاطر نشان کرد: پس از آن در روزهای باقی مانده ارکستر سازهای ملی سعی می کند به صورت ژنرال تمرین های خود را ادامه داده تا خود را برای وعده داده شده در روز شنبه آماده کند.

 

انتهای خبر / منبع اختصاصی موسیقی ایده آل

Leave a Reply

Your email address will not be published.