photo_2016-04-16_20-58-04

فائزه نوروزی

با يه لبخند شکسته پاگذاشتى رو زمينم واسه عاشق شدن تو عمریه که در کمینم هوای...